Bestelling grutter as dyn kuorke?

Bestelling grutter as dyn kuorke?

Sjurtwinkel Baas Himd behannelet ek grutte bestellings. Hoe grutter dyn bestelling, hoe goedkeaper it sjurt fansels. Want hoe faker ús sjurtnaaisters in selde sjurt meitsje meie, hoe flugger se kinne!

In pear foarbylden:

  • 50 sjurts Klassiek mannenshirt fan Fruit of the loom mei twa kleuren 9,50 it sjurt eks. btw.
  • 100 sjurts Slimfit mei 3 kleuren opdrukt wurdt 8,50 it sjurt eks. btw.
  • 250 Girlie-sjurts fan Fruit of the Loom 1 kleur is 5,00 it shirt eks. btw.

Freegje nei de mooglikheden. Nim kontakt op fia de kontaktside of stjoer in mailtsje nei: info@baashimd.nl