19.49

Leaver dea as slaef

Grutte Pier

In treffende útspraak fan ús grutte freon Grutte Pier. En om't se yn syn tiid noch gjin t-sjurts hienen, hawwe wy it mar op in sjurt setten. Dit sjurt is der ek foar elk dy't leaver braaf as dea is.

Wolst dit ûntwerp yn in oare kleur? Brûk ús Sjurtfabryk!
Slimfits falle lyts, bestel se dus in maatsje grutter.

stik(s)
Tafoegje oan winkelkoer

Yn oktober 2011 waard yn 'e tsjerke fan Kimswert de grêfsark fan preester Jehannes weromfûn. Jehannes wie pastoar yn Kimswert doe't Pier in jonkje wie, dat hy soe Pier doopt hawwe kinne. Teffens is de sark fûn fan Sybrandt fan Bonga, dy't oan Pier syn mem besibbe west hawwe moat.