25.49

Ien fan de molkboer

De wite moter

Twifelest ek wol ris oft dyn heit en dyn mem wol écht dyn heit en mem binne? By ús thús hienen wy earder in hiele tsjeppe molkboer. En der wenje yn 'e buert in fertocht soad bern dy't op inoar lykje. Tinksto ek wol ris: is dat no wol as net syn echte heit of is it ien fan 'e molkboer?
Wolst de molkboer yn in oare kleur? Pas se oan yn ús Shirtdesigner.

Wolst Nocht yn in oar kleurke? Brûk ús Sjurtfabryk
stik(s)
Tafoegje oan winkelkoer