25.49

6 oere thús

It gesellichste sjurt fan LF2018

In echte kultuerleafhawwer. Docht moarns it ljocht oan en wol neat misse fan al it moais. As de jiskemannen de oare moarns de strjitten wer skjinfaaie, is dat it moaiste momint om nei hûs te fytsen. Dyn kop fol kultuer en bier. Goeiemoarn mienskip!

stik(s)
Tafoegje oan winkelkoer

JAAAAAA WY BIN LOS! Besjuch hjir de fantastyske iepening fan LF2018